On Pluralism

My article on pluralism in the Festschrift for professor Keränen 2018.

cropped-fox.jpg

Pluralismi eli yksi ja monta Marjaa.

Teoksessa Kivistö, Kuokkanen, Weide & Virtanen (toim.) Politiikan tulkinta. SoPhi, Jyväskylä 2018, 42-55.