Vapauden poliittinen retoriikka. TIETEEN PÄIVÄT 2017.

rome-senate
Paikka: Luentosali 13, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä:  Lauantai 14.1.
Aika:  12.1514.15

Puheenjohtaja: professori Mika Ojakangas (Jyväskylän yliopisto)

Dosentti Tuija Saresma (Jyväskylän yliopisto): Sananvapaus, vihapuhe ja sananvastuu

Professori Heikki Patomäki (Helsingin yliopisto): Uusliberalismin jälkeen – yksityinen vapaus, julkinen vapaus ja vapaus kehityksenä

Dosentti Markku Koivusalo (Helsingin yliopisto): Vapauden retoriikka ihmisten hallinnassa

Aivan kuten kaikki muutkin keskeiset poliittiset käsitteet, vapaus on monitulkintainen käsite. Se on käsite, jota alistetut ovat käyttäneet taisteluissa sortajiaan vastaan. Samalla se on käsite, jota voidaan käyttää myös sorron välineenä. ”Työ tekee vapaaksi” luki Auschwitzin portin päällä. Tässä paneelissa tarkastellaan sitä, millä tavoin vapauden käsitettä käytetään poleemisena ja retorisena aseena poliittisissa kamppailuissa.