Päivän paini: voiko Venäjä muuttua läntiseksi demokratiaksi? TIETEEN PÄIVÄT 2017

surikov_streltsi
Paikka:  Luentosali 1, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä:  Lauantai 14.1.
Aika:  14.3015.30

Mattotuomari: yhteiskuntatieteiden tohtori, vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi (Ulkopoliittinen instituutti)

Painijat: Dosentti, Markku Koivusalo (painiesittely(Helsingin yliopisto) vs. professori Jukka Korpela (Itä-Suomen yliopisto)

Päivän paineissa väitellään ajankohtaisista ja kiistanalaisista aiheista. Mattotuomari pitää pelin reiluna ja painijat asian ytimessä.

In Science TV 

Vapauden poliittinen retoriikka. TIETEEN PÄIVÄT 2017.

rome-senate
Paikka: Luentosali 13, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä:  Lauantai 14.1.
Aika:  12.1514.15

Puheenjohtaja: professori Mika Ojakangas (Jyväskylän yliopisto)

Dosentti Tuija Saresma (Jyväskylän yliopisto): Sananvapaus, vihapuhe ja sananvastuu

Professori Heikki Patomäki (Helsingin yliopisto): Uusliberalismin jälkeen – yksityinen vapaus, julkinen vapaus ja vapaus kehityksenä

Dosentti Markku Koivusalo (Helsingin yliopisto): Vapauden retoriikka ihmisten hallinnassa

Aivan kuten kaikki muutkin keskeiset poliittiset käsitteet, vapaus on monitulkintainen käsite. Se on käsite, jota alistetut ovat käyttäneet taisteluissa sortajiaan vastaan. Samalla se on käsite, jota voidaan käyttää myös sorron välineenä. ”Työ tekee vapaaksi” luki Auschwitzin portin päällä. Tässä paneelissa tarkastellaan sitä, millä tavoin vapauden käsitettä käytetään poleemisena ja retorisena aseena poliittisissa kamppailuissa.

Foorumi: Repeämän Tarinat osa II – Poliittisen paluu?

8. joulukuuta 2016 klo 18:00–21:00

Kulttuurikeskus KORJAAMON VINTTI, Töölönkatu 51 a-b

Politiikan paluu

Onko poliittinen palannut? Minne katosi poliittinen elokuva vai onko sitä koskaan Suomessa ollutkaan? Mistä puhumme, kun puhumme poliittisesta dokumentaarista? Millaisilla elokuvilla ja millaisilla foorumeilla taiteella voi vaikuttaa, jos politiikasta itsestään on tullut esitys? Puhummeko “omillemme” omassa kuplassamme? Onko poliittinen palannut politiikkaan? Onko konsensuksen aika ohi? Onko poliittinen vääjäämättä populismia?

Näitä ja muita kysymyksiä pohtivat dokumentaristi Markku Heikkinen, kirjailija ja dokumentaristi Elina Hirvonen, politiikan tutkija Markku Koivusalo ja kuvataiteilija ja aktivisti Laura Böök.
Keskustelua vetävät Susanna Helke ja Jouko Aaltonen.

Sovun ja repeämän kuvat -projekti:

Tilaisuus liittyy oheistapahtumana Aalto-yliopiston professori ja dokumentaristi Susanna Helken vetämään ja Koneen säätiön rahoittamaan Sovun ja repeämän kuvat -projektiin, jossa taiteellisen tutkimuksen keinoin, elokuvan tekemistä ja tekijälähtöistä teoriaa törmäyttämällä haastetaan oletuksia, joita “yhteiskunnalliseen” ja “polittiseen” dokumentaariin kohdistuu sekä avataan dokumentaarisen elokuvan merkitystä hyvinvointivaltion eetoksen murtumien heijastajana. Haluamme sysätä liikkeelle uusia tapoja tehdä yhteiskunnallista ja poliittista dokumentaaria omassa ajassamme ja etsiä tapoja yhteiskunnassamme tapahtuvien murrosten kuvaamiseen elokuvan keinoin. Tapahtuman toisena toteuttajana on Dokumenttikilta.

Kutsumme foorumimme puitteissa keskusteluun mukaan dokumentaarisen elokuvien tekijöitä ja alan muita toimijoita, yhteiskunnallisia keskustelijoita sekä asiasta muuten kiinnostuneita.

Järjestäjät: Sovun ja repeämän kuvat -tutkimusryhmä ja Dokumenttikilta ry.